Vill lyfta frågor om sex i vården

Vill lyfta frågor om sex i vården
Åldrandet påverkar lust och förmåga mycket mindre än vad olika sjukdomstillstånd, psykisk ohälsa och medicinering gör, konstaterar Folkhälsoinstitutet. Arkivbild: Mostphotos

Vård- och omsorgspersonal behöver utbildas och tränas i att se sexualiteten hos individer oavsett ålder, sexuell läggning och eventuell funktionsnedsättning, skriver Folkhälsoinstitutet i en ny rapport.

Trots att många kvinnor och män med nedsatt sexuell lust och förmåga önskar att vården vore mer lyhörd för frågor kring sexualitet diskuteras de sällan i vården eller i det förebyggande folkhälsoarbetet. Ett tillfredsställande sexliv ingår i definitionen av hälsa och de flesta kvinnor och män anser att sexualiteten är en viktig del av deras liv.

Stärka intimnära relationer

Det konstaterar Folkhälsoinstitutet som i rapporten Sex, hälsa och välbefinnande utlovar en djupare insikt i sambanden mellan tillfredsställande sexuella relationer och tillfredsställande livskvalitet och psykosocialt och fysiskt välbefinnande.

Samtidigt konstateras i rapporten att de indikatorer som mäter befolkningens sexuella och reproduktiva hälsa behöver uppdateras, särskilt de som mäter positiva aspekter.

Med en allt större andel äldre i befolkningen anser Folkhälsoinstitutet att det är viktigare än man tidigare trott att stärka intimnära relationer. Åldrandet eller funktionsnedsättning påverkar lust och förmåga mycket mindre än vad olika sjukdomstillstånd, psykisk ohälsa och medicinering gör. Och den sexuella aktiviteten och kvaliteten på sexlivet bland äldre har ökat sedan 70-talet.

Efterlyser fler befolkningsstudier

– Sexualvanor som berör samliv och intimitetsnära relationer i den vuxna befolkningen är ett relativt outforskat område. Sexualitet bland äldre är fortfarande ett tabubelagt område, trots att framför allt äldre kvinnor blivit mer positivt inställda till sexualitet, säger Marlene Makenzius, utredare på Folkhälsoinstitut.

Hon påpekar att befolkningsstudier är viktiga i det förebyggande arbetet med sexualitet och reproduktiv hälsa. Senast en sådan genomfördes i Sverige var 1996.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida