WHO satsar på förebyggande vård i Europa

WHO satsar på förebyggande vård i Europa
Salta mindre på maten, uppmanar WHO:s experter. Arkivbild: Colourbox

De europeiska länderna har på ett WHO-möte enats om en gemensam handlingsplan för att förebygga sjukdomar som cancer, diabetes och hjärt-kärl-sjukdomar. Det handlar om konkreta åtgärder som att minska människors saltintag och att få bort transfetterna.

Vid ett möte i Köpenhamn träffades företrädare för 36 länder inom Världshälsoorganisationen WHO:s Europaregion för att diskutera vilka åtgärder som behövs för att minska dödligheten i kroniska sjukdomar som diabetes, cancer, kol och hjärt-kärlsjukdomar.

Målet är att öka det förebyggande arbetet för att minska de riskfaktorer som ligger bakom dessa sjukdomar; alkohol och tobak, övervikt, dålig kost, låg fysisk aktivitet.

På Köpenhamnskonferensen kom man överens om en gemensam femårsplan. Bland de uppsatta målen finns exempelvis:

• Minskning av saltintaget med 3 gram för att få ner risken för stroke och hjärtinfarkt.
• Transfetter ska bort helt och intaget av mättat fett ska minska.
• Fysisk aktivitet ska främjas.
• När det gäller alkohol och tobak ska resurser koncentreras till skattepolitik och tillämpning av de bestämmelser som finns.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida