10 000 äldre misshandlas varje dag i Europa

10 000 äldre misshandlas varje dag i Europa
Speciellt i europeiska låg- och medelinkomstländer är våld mot äldre vanligt. Arkivbild: Colourbox

I Europa utsätts dagligen cirka 10 000 äldre människor för fysisk misshandel. Varje år misshandlas minst fyra miljoner äldre. En miljon utsätt för sexuella övergrepp och sex miljoner luras på sina pengar, visar en ny rapport från Världshälsoorganisationen WHO.

Rapporten presenterades förra veckan i Budapest i Ungern, på en europeisk konferens om hur man förebygger våld och skapar trygghet i samhället.

– Siffrorna är chockerande. De här övergreppen förstör de äldres liv och påverkar såväl deras fysiska som mentala hälsa i den period i livet när de är som mest sårbara. Populationen i Europa åldras snabbt och ländernas regeringar måsta handla snabbt för att få stopp på det här hälsoproblemet som bara växer, säger Zsuzsanna Jakap vid WHO:s regionkontor i Europa.

I rapporten redogörs för hur våldet mot de äldre ser ut i 53 länder i Europa. Förutom fysisk misshandel, ekonomiska och sexuella övergrepp utsätts varje år uppskattningsvis 29 miljoner människor för psykiska övergrepp.

Mest utsatta är äldre med olika demessjukdomar eller funktionshinder. Utsattheten är störst för äldre i låg- och mellaninkomstländerna och bland redan socialt utsatta grupper i samhället.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida