Asiatisk allians stärker barnmorskor

1 augusti 2008

Barnmorskorna i Indien, Pakistan och Afghanistan beslutade på den internationella barnmorskekongressen att inleda ett samarbete. De tre grannländerna ligger i fejd med varandra men barn-morskorna har nu bildat en asiatisk allians. Förutom att hjälpa varandra beslutade de tre ländernas organisationer att hjälpa barnmorskor i ännu fattigare grannländer.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida