Biomedicinska analytikers kompetens är osynlig i stora delar av Europa

Biomedicinska analytikers kompetens är osynlig i stora delar av Europa
Marie Culliton, ordförande i biomedicinska analytikernas europeiska organisation EPBS. Foto: Jan Thomasson

Biomedicinska analytiker är en undervärderad och osynlig nyckelgrupp i de flesta europeiska länders sjukvård anser Marie Culliton, ordförande i de biomedicinska analytikernas europeiska organisation EPBS.

Att biomedicinska analytiker vet vad alla andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården gör medan få vet vad de biomedicinska analytikerna gör är enligt Marie Culliton (bilden) delvis deras eget fel. Särskilt förr huserade de ofta i källarlokaler i utkanterna av sjukhusområdena och de beblandade sig sällan med den övriga vårdpersonalen.

– Numera har datorerna gjort att provbeställningar och analyssvar skickas över nätet så nu träffar vi inte ens de beställande läkarna längre och patienterna ser oss inte heller, säger Marie Culliton.

De står för evidensen

Bortåt 70 procent av alla medicinska diagnoser baseras på labbtester, men det är det inte många som vet.

– Det är med andra ord vi som förser den evidensbaserade medicinen med bevisen. Vi behöver ses och se oss själva som de nyckelfigurer vi är i sjukvården, tycker Marie Culliton.

Hon konstaterar att samhället har investerat stora summor i utbildningen. Varför inte utnyttja yrkesgruppen fullt ut och låta dem bidra utifrån sin kompetens?

– Vi bör tillåtas, uppmuntras, och själva kräva att få använda all vår kunskap och bli en i vårdteamet.

Biomedicinska analytiker utbildas i en del europeiska länder på gymnasienivå och i andra på universitet. Utbildningarna ligger med andra ord på olika nivåer. Det kan skapa problem eftersom EU-direktivet om arbetskraftens fria rörlighet innebär att medlemsländerna måste ta emot biomedicinska analytiker med likvärdig eller en nivå lägre utbildning än den som krävs i det egna landet. För Sverige, som har en treårig högskoleutbildning, betyder det att europeiska biomedicinska analytiker med ett års eftergymnasial utbildning har rätt att arbeta här.

Gemensamma baskrav

Just nu arbetar EPBS därför med att ta fram en gemensam kompetensplattform för alla medlemsländernas utbildningar som ska presenteras för EU-kommissionen.

– Vi är överens om att alla ska ha minst tre års utbildning och praktik, säger Marie Culliton.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida