”Biomedicinska analytikers röst behövs där besluten fattas”

Biomedicinska analytiker måste mer aktivt delta i stora och viktiga beslut som rör hälso- och sjukvårdens utveckling och i frågor som rör folkhälsan, anser Gry Andersen, ordförande i biomedicinska analytikernas internationella yrkesorganisation IFBLS.

10 september 2009

-Vi kan inte längre isolera oss på våra laboratorier utan måste se till att hela vår kompetens kommer patienterna till godo, säger Gry Andersen,

Hon är en av huvudtalarna på Nordisk Medisinsk laboratoriegruppes, NML, tredagarskonferens som just nu pågår i Visby.

Måste våga ta plats

Biomedicinska analytiker kan så mycket mer än att bara samla in och analysera prover. Inte minst är de vana vid att arbeta med patientnära analyser, kvalitetssäkring, logistik och ekonomi, vilket enligt Gry Andersen är unika kompetenser som vilken ledningsgrupp som helst har stor nytta av. Ändå är det sällan som biomedicinska analytiker syns i de beslutande församlingarna.

– Men det går inte att skylla på någon annan. Oavsett var man befinner sig i världen så klagar vi biomedicinska analytiker på att vi inte syns och hörs. Men det beror till största delen på oss själva. Vi måste bli tuffare, våga mer och framförallt se till att finnas representerade där de stora besluten tas, exempelvis i Världshälsoorganisationen WHO och andra organ inom hälso- och sjukvården.

Faddrar sponsrar deltagande

Inte minst är det viktigt att de biomedicinska analytiker  som bor i den fattigare delen av världen får komma till tals, vilket inte är fallet i dag. Som exempel tar hon Bangladesh där biomedicinska analytikerna inte ens har rätt att organisera sig, än mindre har den ekonomi som krävs för att vara med i en sådan organisation som IFBLS.

För att även de länder som inte har råd att delta i organisationen har en del av de rikare länderna inom IFBLS ställt upp som faddrar. Exempelvis sponsrar Finland biomedicinska analytikerna i Sri Lanka så att de ska kunna vara med i organisationen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida