Chiles expresident blir chef för FN:s nya kvinnoavdelning

Chiles expresident blir chef för FN:s nya kvinnoavdelning
Michelle Bachelet blir chef för UN Women. Foto: Ricardo Stuckert

När världens ledare samlades i New York för att diskutera arbetet med FN:s milleniemål passade generalsekreterare Ban Ki-moon på att utse Michelle Bachelet till chef för FN:s nya kvinnoavdelning — UN Women.

Bedömare anser att utnämningen borgar för att den nya avdelningen kommer att få hög status.  Michelle Bachelet var president i Chile till i mars i år och har enligt generalsekreterare Ban Ki-Moon visat på stor politisk skicklighet och förmåga att få olika aktörer att samarbeta.

Det var i november 2006 som FN:s högnivåpanel för systemkoherens i rapporten Delivering as one konstaterade stora brister i arbetet för jämställdhet och föreslog att de fyra olika organ som dittills hade arbetat med kvinnofrågor skulle slås ihop. 

FN:s generalförsamling beslutade om den nya organisationen UN Women i början av juli i år och beslutade också att den skulle ledas av en chef på hög nivå, under generalsekreteraren. Det innebär att organisationen får en hög status.

UN women, egentligen UN entity for gender equality and the empowerment of women, får till en början en budget på minst 3,5 miljarder dollar.

Direkt efter den officiella utnämningen på söndag börjar personalrekryteringen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida