»Det nya organet för kvinnofrågor är FN:s sista chans«

Paula Donovan från Aids-Free World tycker att FN hittills har misslyckats å det gruvligaste med kvinnofrågorna. »The agency for women«, som hon hoppas startar i september, kallar hon för FN:s sista chans.

29 juli 2009

Åhörarna drar förskräckt efter andan när Paula Donovan, co-director på Aids-Free World, berättar om sina möten med kvinnor i Kongo. Kvinnor som är invalidiserade och traumatiserade för livet efter att ha förödmjukats, våldtagits, fått sina underliv bortskjutna av soldater. Eller kvinnorna i opposition till Zimbabwes president Mugabe som förts till tortyrläger där de klätts av nakna och tvingats sjunga hyllningssånger till diktatorn.?

Mycket av det Paula Donovan berättar handlar om Afrika men, understryker hon, kvinnors utsatthet är ett globalt problem som världens ledare har misslyckats att göra något åt. I tre år har Aids-Free World, tillsammans med icn, försökt påverka fn att göra mer.?

– Vi har drivit frågan länge, men fn är lika manschauvinistiskt som övriga samhället. Det är männen som har makten även där och de har inte tyckt att kvinnofrågor är angelägna, säger hon. ??

Nu har beslutet om ett särskilt organ för kvinnofrågor kommit ett steg närmare. En anledning till att det inte längre går att ignorera behovet är en rapport från en panel med experter från tolv länder, däribland Sverige vars fn-ambassadör Anders Lidén har varit särskilt aktiv, och som slog fast att fn har misslyckats med att bekämpa kvinnors utsatthet.?

Även Anders Lidén är optimistisk om att ett särskilt organ för kvinnofrågor snart ska bli verklighet, säger han i en telefonintervju.??

– Kvinnors utsatthet är en jättefråga. Vi har drivit på för att få en starkare och mer enhetlig enhet för kvinnofrågor, men det har pågått, och pågår i viss mån fortfarande, ett förhandlingsspel så det slutliga beslutet är inte taget ännu. Men medvetenheten har ökat och nu finns en bred uppslutning – även från Afrika och Latinamerika. Före septembers utgång hoppas vi på ett principbeslut så att förhandlingar om detaljerna kan börja, säger han.?

Fyra redan befintliga enheter inom fn planeras utgöra den nya enheten, däribland Unifem, fn:s utvecklingsfond för kvinnor.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida