Ebola-utbrottet i Västafrika ännu inte under kontroll

Ebola-utbrottet i Västafrika ännu inte under kontroll
Läkare utan gränser jobbar på flera platser i Guinea med att stoppa spridningen av ebolaviruset. Foto: Kjell Gunnar Beraas/Läkare utan gränser.

Utbrottet av ebola har hittills främst drabbat Guinea, men nu rapporteras fem fall från grannlandet Sierra Leone.

För första gången sedan ebola-utbrottet startade i februari ser myndigheterna nu att antalet fall i Guinea minskat.

Men fortfarande upptäcks nya fall och samtidigt verkar sjukdomen ha spritts till andra delar av landet och även till grannlandet Sierra Leone. Där har fem fall konstaterats, varav ett är laboratorieverifierat.

Största utbrottet på länge

Utbrottet av sjukdomen är det största på sju år. Förutom Guinea har även Liberia drabbats.

WHO och Läkare utan gränser har arbetat mycket aktivt i området sedan utbrottet startade. Den 23 maj hade 258 fall och 174 dödsfall rapporterats.

Råd för resenärer

Den senaste tiden har antalet nyinsjuknade minskat, men än är inte faran över. Inkubationstiden varierar mellan 2 och 21 dagar och ett ebolautbrott betraktas inte som över förrän 42 dagar har passerat, utan att nya fall kommit in.

Folkhälsomyndigheten i Sverige har kommit med särskilda råd för personer som reser i Västafrika och information om sjukdomen (se länk till höger).

Fakta

  • Laboratorieanalyser av det ebolavirus som orsakat utbrottet har utförts i högsäkerhetslaboratoriet (P4) vid Institut Pasteur/INSERM i Frankrike.
  • Analyser av virusets arvsmassa visade att det rör sig om en ny stam av arten Ebola Zaire, som tidigare orsakat utbrott med hög dödlighet.
  • I Norden är det endast säkerhetslaboratoriet (P4) vid Folkhälsomyndigheten som har kapacitet att hantera ebolavirus.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida