England. Patienter vanvårdades till döds – vårdpersonal ställs till svars

England. Patienter vanvårdades till döds – vårdpersonal ställs till svars
Förtvivlade anhöriga fördes bort av polis när de försökte storma Stafford sjukhuset. Åren 2005-2009 dog uppemot 1 200 patienter av försummelse och undermålig vård. Foto: Getty Images

Över tusen patienter vanvårdades till döds. Nu kräver den brittiske premiärministern David Cameron hårdare tag mot vårdpersonal som missköter sig — och svensk professor varnar för att skandalen kan upprepas i Sverige.

4 december 2013

I decembernumret av Vårdfokus som utkommer i dag berättar vi om det som har kallats den största vårdskandalen i västvärlden i modern tid. Åren 2005–2009 dog uppemot 1 200 patienter i onödan på Stafford sjukhuset i nordvästra England eftersom hela organisationen hade havererat:

  • Receptionister fick göra den första bedömningen på akuten.
  • Svårt sjuka skickades hem för att klara väntetiden, max 4 timmar, på akuten. Patienter som redan var inlagda skickades hem för tidigt.
  • Sjuksköterskorna förfalskade siffrorna så att det skulle se ut som att de klarade målen.
  • Nyutexaminerade läkare lämnades ensamma på nätterna med svåra beslut.
  • Avdelningar var snuskiga och fulla med blod, använda nålar och smutsiga arbetskläder.
  • Patienter fick ingen hjälp att gå till toaletten och låg i sin egen avföring. Vissa var så uttorkade att de i ren desperation drack upp vattnet ur blomvaserna och oroliga anhöriga började turas om att vaka hos sina kära, bära dit mat och städa bort det värsta.

Mobbning på alla nivåer

Alla kontrollsystem brast och det var först när förtvivlade anhöriga hittade varandra som skandalen rullades upp.

Flera statliga utredningar har försökt besvara frågorna som en hel nation ställde sig och huvudförklaringen är sjukhusets jakt på effektivitet och finansiella resultat. Ovanpå det fanns det en kultur av mobbning på alla nivåer och de som försökte slå larm tystades effektivt.

Regeringen kräver åtgärder

Skandalen som chockade England har påverkat hela den brittiska, offentliga vården och utredaren Robert Francis har tagit fram sammanlagt 290 förslag på åtgärder. Den 19 november kom regeringens svar som innebär att man går honom till mötes kring nästan allt.

Bland annat ska läkare och sjuksköterskor kunna dömas till uppemot fem års fängelse för avsiktlig vanvård och sjukhusledningarna ska inte bara kunna ställas till svars för de finansiella resultaten utan även för vårdens standard.

För att öka öppenheten startar en nationell hemsida den 1 april nästa år där bland annat kompetens och bemanning på varje sjukhus redovisas. Däremot säger regeringen nej till Francis förslag om att lagstifta om minimibemanning.

”Det kan hända även här”

Även om Staffordskandalen var unik i sin omfattning, finns lite av Stafford överallt. Flera riskfaktorer som låg bakom tragedin i England finns även i Sverige, säger Hans Rutberg, professor i utvärdering och hälsoekonomi vid Hälsouniversitet i Linköping.

– Budget och nationella tillgänglighetsmål ska hållas till varje pris. Då åsidosätter man medvetet eller omedvetet vårdens kvalitet, säger han.

Läs hela reportaget i Vårdfokus nr 12. Där får ni även möta sjuksköterskan Helene Donnelly som hotades till livet av sina egna kolleger på Stafford sjukhuset när hon slog larm.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida