EU. Trolig kompromiss om kompetenskraven

Det verkar som att EU:s inre marknadsutskott på onsdag röstar för en kompromiss när det gäller de omdiskuterade kompetenskraven för sjuksköterskeutbildningen. Den svenska EU-politikern Anna Maria Corazza Bildt tycker inte att kompromissförslaget är  idealiskt, men menar att det är det bästa möjliga alternativet just nu.

På onsdag ska EU-parlamentets inre marknadsutskott rösta om förändringarna i direktiv 36, det så kallade yrkeskvalifikationsdirektivet.

En mycket omstridd fråga, som debatteras in i det sista, är om det ska krävas tio eller tolv skolår innan sjuksköterskeutbildningen. Vårdförbundet har genom sin europeiska systerorganisation EFN aktivt arbetat för att tolv års grundutbildning ska vara standard i hela Europa.

Pragmatisk lösning

Men mycket lutar nu åt att Cyperns kompromissförslag om två nivåer, där det blir valfritt med tio eller tolv år, kommer att få majoritet.

– Jag stödjer kompromissförslaget, det är en pragmatisk lösning och det bästa vi kan åstadkomma just nu, säger den svenska EU-politikern Anna Maria Corazza Bildt (M).

Beslutet i IMCO, det inre marknadsutskottet, på onsdag anses mycket viktigt, eftersom det blir en tydlig fingervisning för hur EU-parlamentet kommer att rösta i frågan senare i vår.

Majoritet i parlamentet

Anna Maria Corazza Bildt är medlem av den kristdemokratiska gruppen som har absolut flest röster i parlamentet. Som Vårdfokus tidigare berättat verkar det som att även den liberala och den gröna gruppen kommer att rösta för kompromissförslaget. Tillsammans har de grupperna en klar majoritet av rösterna i EU-parlamentet.

Enligt Anna Maria Corazza Bildt kommer förslaget till det uppdaterade direktivet att innehålla en detaljerad lista med tydligare kompetenskrav än tidigare.

– Kvalitetskraven är särskilt viktiga. Dessutom har vi märkt att den här diskussionen har lett till en debatt i Tyskland, där man nu börjar se över sitt nuvarande utbildningssystem för sjuksköterskor, säger hon.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida