Förbud mot abort ett hot mot kvinnors hälsa

På Irland tvingades en 14-årig flicka åka till England för att göra abort och i Polen pressades en ung flicka att skriva på ett papper på att hon skulle fullfölja sin graviditet. Sverige bör agera, det anser både RFSU och Svenska Barnmorskeförbundet.

Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, uppmanar Sveriges utrikesminister Carl Bildt att agera internationellt för att stärka kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa. Ingela Wiklund, ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet, instämmer.

– Svenska regeringen måste lyfta frågan om kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter internationellt. Eftersom Sverige är ett föredöme både i synen på kvinnors rättigheter och i hur barnmorskor arbetar så betyder det mycket vad vi säger när det gäller dessa frågor, säger hon.

RFSU reagerar sedan det har blivit känt att en 14-årig gravid flicka på Irland tvingades åka till England för att få abort och att två unga flickor, 11 och 14 år gamla, i Rumänien och Polen motarbetades av myndigheter och kyrka när de ville avsluta sina graviditeter. I det rumänska fallet våldtogs den då 10-åriga flickan av en 19-årig släkting, men vägrades abort för att graviditeten var för långt gången.

Förskräcklig utveckling

I Polen väntade en präst på den unga flickan när hon kom till sjukhuset och hindrade henne att genomföra aborten.

– Kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter är avgörande för länders utveckling, och det är förskräckligt att se utvecklingen i länder som Polen som tidigare har haft en mer liberal inställning till abort, säger Ingela Wiklund.

Hon tycker också att det är svagt att hälso- och sjukvårdspersonalen i dessa länder inte höjer sina röster och går i fronten för att värna kvinnors rättigheter och därmed deras hälsa.

Vid barnmorskors internationella sammankomster kommer ofta frågan om abort upp. Olika länder har kommit olika långt, och det finns länder där utvecklingen är positiv. Sydafrika är ett exempel.

– Sedan man legaliserade abort för ett par är sedan har man där minskat mödradödligheten väsentligt. I länder som blir mer liberala kring aborter ser man en klar förbättring av kvinnors hälsa, säger Ingela Wiklund.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida