Försök med att kunna hämta ut läkemedel i utlandet dröjer

Försök med att kunna hämta ut läkemedel i utlandet dröjer
Det ska bli möjligt för svenskar att hämta ut medicin på apotek i andra EU-länder, men det är oklart när.

Vid månadsskiftet skulle det bli möjligt för svenskar att hämta ut receptbelagda läkemedel på apotek i utlandet. Nio europeiska länder deltar i projektet — men Sverige har hamnat på efterkälken i planeringen.

I slutet av oktober eller i början av november drar det EU-gemensamma informationssystemet Epsos igång. Systemet gör det möjligt för patienter att ta del av sina journalanteckningar från hemlandet vid sjukvårdsbesök i andra europeiska länder, samt att hämta ut medicin på e-recept på utländska apotek.

Förberedelserna pågår för fullt i Italien, Spanien, Danmark, Tjeckien, Frankrike, Grekland, Slovakien och Österrike. Sverige deltar också i pilotprojektet, men när Epsos kan dra igång här är oklart.

Lagen säger ifrån

Först måste några viktiga legala problem lösas, berättar Anna Adelöf, ämnessakkunnig på Socialdepartementet. Det handlar bland annat om att svenskar som hämtar ut medicin i ett annat EU-land måste ha ett fullt rättsligt skydd om något skulle gå snett.

Socialdepartementet är nära en lösning. Men innan systemet kan dra igång måste det testas, vilket kommer att ta ytterligare tid.

– Vår målsättning är att vi ska bli klara så fort som möjligt. Men när kan jag inte säga, säger Anna Adelöf.

Fler länder på gång 

Pilotprojektet pågår fram till 2013. Fler länder är på väg att ansluta sig, bland annat Norge och Finland. Systemet kommer att byggas ut under projekttidens gång.

Bland annat ska det bli möjligt för patienter att få journalanteckningar från läkarbesök i utlandet överförda till hemlandet.  När det gäller uthämtning av läkemedel på utländska apotek finns det flera begränsningar under projekttiden.

Tung narkotika omfattas inte. Inte heller djurrecept. Hjälpmedel, som diabetesstickor och liknande, kommer man inte heller kunna hämta ut i utlandet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida