Försummade och knuffade – födande i många länder behöver bättre omvårdnad

Dåligt bemötande och minimal omvårdnad gör att kvinnor i en del utvecklingsländer avstår från förlossningsenheternas kunskaper.

– Hur många av er har sett kvinnor bli illa behandlade, försummade, knuffade och till och med slagna på förlossningsenheter, undrade barnmorskan och forskaren Deborah Armbruster på ett av den internationella barnmorskekonferensens seminarier i Glasgow.

De flesta åhörarna räckte upp händerna. I många länder behandlas gravida helt enkelt inte särskilt bra.

– Forskning har dokumenterat en ökning av verbalt våld, försummelse och avsiktligt förödmjukande av patienterna. Därför kommer många av dem inte tillbaka till oss och det är ett problem. Det finns överväldigande bevis för vad stöd betyder för kvinnan så det måste bli en ändring, sa Deborah Armbruster.

Verktyg för att känna igen dålig omvårdnad

Det var bakgrunden till att hon och hennes kolleger började utveckla en uppsättning verktyg som en hjälp att känna igen en dålig omvårdnad.

– Vi försökte definiera ett omvårdande beteende, satte ihop ett frågeformulär till barnmorskorna, genomförde deltagande observationer, och videofilmade beskrivningar av förlossningar. Vad gjorde barnmorskan, och vad var det vi definierade som ett dåligt beteende?

När de var klara berättade de om sina fynd för de sjuksköterskor som ledde enheterna. De var inte förvånade.

– Och de visste att det borde vara annorlunda, men hade en rad ursäkter för barnmorskornas trista attityder. Till exempel den låga lönen eller att den som stod för den dåliga behandlingen hade högre chefers beskydd.

Lakanet viktigare än patienten

Projektet genomfördes på sjukhus i Kenya och Bangladesh.

– På en förlossningsenhet i Bangladesh fick varje sjuksköterska som förlorade ett lakan ersätta det. Inte konstigt att de ägnade sig åt att bevaka lakanen snarare än ta hand om patienten. Frågan är hur vi kan få barnmorskorna att använda det redskap vi tog fram för att för att förbättra sitt beteende.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida