Fortsatt dåligt bemötande av hivpositiva i vården

Brister i vårdens bemötande, okunskap och rädsla. Sverige har mycket kvar att göra när det kommer till hiv och aids.

– Det är fortfarande ett stort problem i världen och internationella aidsdagen är en väldigt viktig dag. Här i Sverige är hiv/aids mer eller mindre bortglömt och det är viktigt att vi uppmärksammar det, säger Lasse Lindberg, informationsansvarig på Hiv-Sverige, en paraplyorganisation som arbetar med hivpositivas rättigheter i samhället.

Han berättar att okunskapen om viruset och sjukdomen fortfarande är väldigt stor, både bland allmänheten och bland vårdpersonal.

Bemötande

I enkätundersökningar har Hiv-Sverige kunnat visa att det i första hand är en fråga om bristande bemötande från vården. Privattandläkare vägrar att ta emot patienter och hänvisar till att de inte har tid, vårdcentraler säger sig sakna kompetensen och vårdpersonal möter sina patienter iförda skyddskläder och visir.

– Det borde vara känt att det inte är en luftburen smitta, säger Lasse Lindberg.

Bristerna blir särskilt aktuella i år när världsaidsdagen handlar om diskriminering.

Diskriminering

Trots att enkäterna visar på flera fall av diskriminering är det få fall som drivs vidare av diskrimineringsombudsmannen, DO.

– Det är stigmatiserande och hivpositiva drar sig för att anmäla då det innebär att situationen dras upp igen, säger Lasse Lindberg apropå att endast två anmälningar kommit in till DO.

Han vill hellre se att det satsas på kontinuerlig utbildning då han anser att vårdpersonal i allmänhet har mycket dålig kunskap om sjukdomen.

Uppmärksamhet

Att världsaidsdagen fallit lite i skymundan bland fadder-, rosa bandet- och barnbygalor har Lasse Lindberg viss förståelse för.

– Det är en relativt liten fråga jämfört med exempelvis bröstcancer och det är svårt att konkurrera om uppmärksamheten, säger han.

Sveriges engagemang i hiv- och aidsfrågor är, enligt Lasse Lindberg, stort internationellt men inte nationellt.

– I resten av världen uppmärksammas den internationella aidsdagen på ett bättre sätt än i Sverige, säger han. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida