FRANKRIKE. Sjuksköterskortar strid mot lagförslag

Ett sjukhus kan inte skötas som vilket företag som helst! Det säger sjuksköterskor och läkare i Frankrike, som anser att vården är på väg mot en katastrof.

VÅRDPOLITIK. Deras ilska beror på ett omfattande lagpaket, som enligt regeringen ska göra den offentliga vården effektivare. Sjukhusdirektörerna ska bland annat få mer makt. I framtiden är det de som får sista ordet vid tillsättningar av tjänster och vid beslut om vårdpolicy.

– En sjukvårdsreform behövs verkligen, men absolut inte en där man bara räknar pengar. Många av oss känner att vi har gjort ett dåligt jobb efter arbetsdagens slut. Vi är underbemannade och tvingas ta risker, säger Nathalie Depoire.

Hon arbetar på det offentliga sjukhuset i Montbéliard och är ordförande i det största sjuksköterskefacket CNI.

Enligt sjukvårdsministern ska vårdsystemet bli mer tillgängligt och mer rättvist för patienterna.

Men facken hävdar att regeringens mål i första hand är att hålla nere sjukvårdskostnaderna och på sikt också öka privatiseringen av vården. Facken räknar med att en planerad omorganisering innebär att 20 000 tjänster försvinner inom sektorn. De är också missnöjda med att personalen inte har fått delta i utformningen av reformen.

Protesterna har lett till att elva vårdförbund och flera patientorganisationer har genomfört flera gemensamma manifestationer. Sjukskö­terskor och vårdbiträden har för första gången fått sällskap av en rad eminenta läkare i demonstrationstågen.

Vid en strejk på de offentliga sjukhusen i Paris nyligen lade 50 procent av personalen ned arbetet. Samtidigt förekom maskningsaktioner och manifestationer vid entréerna på sjukhus runt om i landet.???

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida