Frivilligarbete. Hemvärnet för inte journaler

Hemvärnets sjuksköterskor kan inte heller dokumentera sina insatser. I förra numret av Vårdfokus förklarade en jurist på Socialstyrelsen att Röda korset bryter mot reglerna. ?

En sjuksköterska kan aldrig lägga ifrån sig sin legitimation. Reglerna om ansvar, dokumentation och sekretess gäller även när man jobbar ideellt på fritiden. Trots det finns det arrangörer som låter första hjälpare göra anonyma noteringar, eller som inte alls har system för dokumen­tation. ?

Sjuksköterskan Jonas Kristiansson är hemvärnssjukvårdare och hjälper exempelvis till vid evenemang eller när en försvunnen person ska eftersökas. Han har reagerat över att han inte kan journalföra sitt arbete, varken när han jobbar för Röda korset eller för hemvärnet.?

— Det har sagts att vi inte behöver dokumentera, men det verkar konstigt. Det krävs ju i vanliga fall och borde inte vara så svårt att få till, säger han.??

Hemvärnets sjukvårdare utbildas av Röda korset i första hjälpen men det är Försvarsmakten som är vårdgivare och alltså är ansvarig för att det ska gå att dokumentera det man gör.?

Anders Lindensved, stabs­officer på försvarsmedicin vid högkvarteret, säger att det finns ett datajournalsystem som inte alla sjuksköterskor kommer åt. I stället är det upp till var och en att kontakta den regionala försvarshälsan och se till att varje vårdinsats dokumenteras. Nu ska rutinerna förbättras.?

— Självklart gäller dokumentationskravet och då måste vi som vårdgivare se till att det kan ske, säger Anders Lindensved, som dock inte kan svara på varför det inte fungerar i dag.?

Förhoppningen är att ett nytt system ska vara på plats vid årsskiftet. ??

Vårdfokus artikel i nummer 6—7 om att Röda korset bryter mot reglerna har väckt stor debatt bland våra läsare som har kommenterat artikeln på vår webbsida:

”Vi är INTE legitimerade sjukvårdare när vi är verksamma utan just första hjälpare vilket innebär vanliga engagerade människor med viktiga kunskaper i första hjälpen.”?

Men detta är alltså fel. Yrkesreglerna om ansvar, dokumentation och sekretess gäller lika mycket på fritiden som på jobbet, enligt Social-styrelsen.?

— Det stora missförståndet är att man kan hänga av sig sin legitimation på fritiden. Det kan man inte, säger Maria Jacobsson, jurist på Socialstyrelsen.??

En annan livligt debatterad fråga bland läsarna är vad som ska betecknas som en vård-insats på fritiden. Enligt Maria Jacobsson finns det inga klara gränsdragningar, man får utgå från sin profession och hur bedömningen hade sett ut på det vanliga jobbet. Ett litet plåster journalförs till exempel sällan på vårdcentralen.?

Ingela Holmertz, chef för frågor som rör hälsa på Röda korset, säger till Vårdfokus att Socialstyrelsen ska ha ett möte kring reglerna om dokumentation vid ideellt arbete. Det är dock inget som Vårdfokus har kunnat få bekräftat från Socialstyrelsen.

— Vi följer de direktiv vi har fått, säger Ingela Holmertz.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida