GAZA. Vårdförbundet stödjer Röda korsets kampanj

Trots 120 nya utbildningsplatser för sjuksköterskor är bristen stor efter indragningarna av flera examensrätter före jul.

30 januari 2009

Vårdförbundet skänker 50 000 kronor till Röda korsets kampanj »Tio ambulanser till Gaza«.

Flera ambulanser har förstörts i stridigheterna och för att kunna köpa in tio nya ambulanser har Röda korset startat en insamling med målet 5,1 miljoner kronor.

Vårdförbundet har också skickat ett uttalande till representanter för både Israel och Hamas där de uppmanas att »omedelbart sluta med våldshandlingar«. Israels regering uppmanas även att respektera internationell rätt, Genèvekonventionen och WHO-resolutioner rörande skyddet av civila och medicinsk personal.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida