Gick till rätten för att inte
behöva arbeta med aborter

I Storbritannien fick två sjuksköterskor hjälp av en romersk katolsk organisation när de ansåg sig lida etiskt när de skulle arbeta med medicinska aborter.?

De två troende sjuksköterskor­na skulle en dag i veckan arbeta på abortkliniken vid sitt sjukhus. Men de fick via sjukhusprästen hjälp av en romersk katolsk organisations advokat, skriver sjukskötersketidningen Nursing Standard.

Advokaten ansåg att sjuksköterskorna hade laglig rätt att vägra delta vid tidiga medicinska aborter. Deras tro på livets helighet från befruktningen och framåt måste respekteras. Advokaten menade också att de hade rätt att vägra att arbeta på kliniken på grund av samvetsbetänkligheter enligt gällande abortlag.

Först fick sjuksköterskorna beskedet att de slapp hantera läkemedel men var tvungna att arbeta på kliniken. Sedan gav kliniken med sig och nu slipper de helt arbete med aborter

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida