Global varning. Allvarlig lunginflammation av sars-liknande virus

Världshälsoorganisationen rapporterar om två fall av allvarlig lunginflammation som tros vara orsakad av ett tidigare okänt coronavirus. Socialstyrelsen manar till ökad vaksamhet i vården och Smittskyddsinstitutet följer den internationella rapporteringen.

Det första fallet var en man från Saudiarabien som avled av sjukdomen, det andra är en man från Qatar som intensivvårdas i Storbritannien. Den enda kopplingen mellan de två fallen är att bägge männen före insjuknandet hade vistats i Saudiarabien.

Socialstyrelsen har informerat vården om behovet av ökad vaksamhet vid omhändertagande av patienter med svåra luftvägsinfektioner som nyligen har besökt Saudiarabien. Smittskyddsinstitutet följer den internationella rapporteringen och kommer så snart som möjligt att utveckla diagnostik av infektionen.

Världshälsoorganisationen, WHO, har inte utfärdat några restriktioner eller reserekommendationer gällande resor till Saudiarabien.

Flera olika coronavirus kan smitta människor, men de flesta orsakar för det mesta bara förkylningar. Det mest kända coronaviruset, sars-viruset, orsakade dock ett multinationellt utbrott av allvarlig luftvägsinfektion 2003.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida