Hallå där…

Carin Lhotsky, nybliven president för Ensa, europeiskt nätverk för sjuksköterskestudenter.  Är det en stor organisation du leder?

– Både och. Det var en åtta–tio länder som var med i Edinburgh i Skottland i somras. Men kontaktnätet är betydligt större än så. Organisationen bildades för 30 år sedan, och då möttes man fysiskt. Det är förstås viktigt att göra nu också. Men tekniken har gjort att många kontakter nu går via nätet.

Vad är Ensa?

– Vi ska verka för att utbildningen för sjuksköterskor blir den ultimata. Det gör vi genom att försöka hålla reda på hur utbildningen ser ut i de olika europeiska länderna. Nu i oktober ska vi träffa storsjuksköterskorna i en konferens på Cypern.

Storsjuksköterskorna?

– Ja, alltså EFN, European federation of nurses. Tanken är att vi tillsammans ska hålla ett vakande öga på hur länderna inom EU hanterar Bolognaprocessen och uppfyller kraven i EU-direktivet nummer 36, som reglerar minimikraven både på sjuksköterskor och på utbildningen.

Är du president på heltid?

– Nej, nej. Jag pluggar på heltid på termin 4. Alla fem i styrelsen är heltidsstuderande. Dessutom har vi höjt ambitionsnivån. Så visst är det ett hästjobb. Men vi utnyttjar telefon och Internet för att hålla kontakten med varandra.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida