Hälsocenter i Afrika räddar vården

De hälsocenter för hivdrabbad vårdpersonal som nordiska länder har varit med om att starta har hjälpt många tusen, både att klara sin sjukdom och att orka vårda andra.

Idén om att hjälpa vårdpersonal och deras familjer när de drabbas av hiv har underlättat mycket i de hittills fyra länder där de finns: Swaziland, Lesotho, Malawi och Zambia. De började byggas upp 2006 och sedan dess har 30 000 personer kunnat få hjälp där.

Sjuksköterskan Patrick Mhlanga är en av initiativtagarna och under ICN:s kongress på Malta berättade han stolt om vad det har betytt i hans hemland, Swaziland. Han hörde till dem som valde att stanna i landet när situationen var som värst i början av 2000-talet. Hiv­epidemin syntes utom kontroll och många sjuksköterskor flydde den hårt belastade vården. ?

— I dag har utflyttningen av sjuksköterskor avstannat helt från Swaziland, berättar Patrick Mhlanga.?

På sitt Wellness center får de inte bara behandling utan också kontinuerligt emotionellt och psykologiskt stöd så att de själva orkar vårda.

Patrick Mhlanga poäng­terar att projektet aldrig hade blivit av om det inte hade varit för stödet från ICN. Framför allt de nordiska ländernas sjuksköterskeorganisationer har hjälpt till med uppbyggnaden av hälsocentralerna. På tur att starta står Uganda och Etiopien.

Vårdförbundet är speciellt engagerat i Lesothos Wellness center, som Vårdfokus gjorde ett större reportage om för ett par år sedan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida