Hård facklig kritik mot EG–domstolen

EG—domstolen går marknadens ärenden på bekostnad av de fackliga rättigheterna. — Ta ifrån domstolen rätten att skada den europeiska modellen, sade Detlev Bruse från Tyskland på EPSU—kongressen.

European Federation of Public Service Unions, EPSU, gjorde processen kort med EG-domstolen när det gällde Vaxholmsmålet och de tre andra domarna i liknande frågor. Kritiken var genomgående hård mot EG-domstolen eftersom man anser att domsluten hela tiden tar marknadens parti framför de fackliga rättigheternas.

Den europeiska sociala modellen är en central del av Europaprojektet – inklusive rätten att organisera sig fackligt och att strejka, står det i kongressens uttalande.
– Vi måste förhindra att politiska, sociala och ekonomiska spänningar sprider sig, sade Jan Rudén, ordförande i svenska SEKO.

Självkritiska fack

De fackliga rättigheterna ska inte underordnas de fyra friheterna, alltså den fria rörligheten för människor, varor, tjänster och pengar. Men Jan Rudén tyckte också att det finns anledning för den fackliga rörelsen att vara självkritisk
– Vi måste bli bättre på att ta strid för att skydda löner och andra villkor, inte minst gränsöverskridande, sade han.

Linda Sweet från brittiska Unison ansåg att de fyra EG-domarna innebar ett steg tillbaka efter 20 års positiv social utveckling inom EU.
– Vårt Europa måste bestå av människor, inte av marknader, sade hon.

Detlev Bruse från Tyskland var rädd för att de fackliga rättigheterna skulle beskäras:
– Att förhandla utan strejkrätt är inget annat än rent tiggeri.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida