Hjälper palestinier bygga sin organisation

Hjälper palestinier bygga sin organisation

Männen lärde sig lyssna, kvinnorna att de själva är värda att lyssna på. Att Vårdförbundets stöd betyder mycket stod klart när första året utvärderades i oktober.

Självaste hälso- och sjukvårdsministern kom och delade ut diplomen och höll i avslutningen. Dessutom sändes hela avslutningen i Palestinas nationella tv. ?

Anette Johansson från Vårdför­bundets Stockholmsavdelning och PNNMAs ordförande Sulaiman Turk­man samsades om att leda arbetet. Anette Johansson arbetar nästa bara i grupparbetsform men det mötte en väldig skepsis till en början. ?

— Men nu på utvärderingen visade det sig att var tredje av de 42 deltagarna hade haft egna mini-workshops på hemmaplan. Och de berättade att de hade fått aha-upplevelser. Några män sa att de hade lärt sig lyssna, och kvinnor sa att de var värda att lyssnas på, säger Anette Johansson. ?

Det var Stockholmsavdelningen som fick frågan om man ville åta sig fadderskapet för projektet när Vårdförbundet 2007 beslutade att stödja PNNMA, Palestinian national nursing and mid­wifery association, som då hette PNNA.?

Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet bekostade redan deltagandet på konferenser i den internationella sjuksköterskeorganisationen, ICN, för ett par palestinska sjuksköterskor och det visade sig att organisationen var på god väg att bli medlem — så för det behövdes inget projekt. I stället har de fokuserat på organisationsutveckling, ledarskapsträning och genusfrågor och att få till ett kontor med en kvinnlig PNNMA-medlem på halvtid.?

— Vi vill förstås lyfta fram kvinnorna och bidra till en ökad kvinnlig representation i PNNMA ute i distrikten. Därför lade vi våra workshops på helgerna. Men med det gensvar vi fick på utvärderingen tror vi att arbetsgivarna förstår hur viktigt projektet är och låter både kvinnor och män få ledigt för att åka. Så nästa år kommer vi att ha workshopen torsdag till måndag fyra dagar i rad, säger Anette Johansson. ?

I Palestina har kvinnor svårt att delta i det offentliga rummet. Svårigheten att kombinera arbete med familj gör att många kvinnliga sjuksköterskor och barnmorskor lämnar yrkeslivet då de bildar familj. Inskränkningar i rörelsefriheten begränsar också kvinnors möjlighet att arbeta schemalagd tid. På Västbanken är 40 procent av sjuksköterskorna män och i Gaza 60 procent. ?

På grund av det politiskt osäkra läget omfattar projektet bara Västbanken. Administrativt ansvarig och budget­ansvarig för palestinaprojektet är Maria Hallén på Vårdförbundets avdelning yrke/villkor. Det Sida-finansierade projektet är treårigt och tanken är att PNNMA ska bli en stark, demokratisk och välfungerande organisation för sjuksköterskor och barnmorskor, att stärka medlemmarna och bidra till att de får en tydlig roll i hälso- och sjukvården. ??

— Vi är noga med att undvika politiska bindningar — alla ska vara välkomna oavsett politisk färg och tro. En viktig bieffekt är också att medlemmarna får möjlighet att träffas fysiskt, palestinierna kan ju inte röra sig fritt och många av dem har inte setts på flera år, berättar Anette Johansson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida