Huvudvärk under graviditet kräver vaksamhet

Huvudvärk under graviditet kräver vaksamhet
Kunskapen om huvudvärk vid graviditet är viktig för vårdpersonal. Arkivbild: Mostphotos

Vanlig eller farlig huvudvärk? Vårdpersonal måste känna till att vissa typer av huvudvärk kan ha ovanliga och allvarliga orsaker.

Merparten av all huvudvärk under graviditet är godartad och handlar till 90 procent om vanlig migrän eller spänningshuvudvärk. Men i sällsynta fall kan graviditet leda till en ökad risk för huvudvärk som orsakas av allvarliga, underliggande tillstånd.

??Graviditet en riskfaktor

Enligt en brittisk rapport är neurologiska tillstånd direkt eller indirekt den tredje vanligaste orsaken bakom landets mödradödlighet.

Nu presenteras en brittisk översikt om vanliga orsaker till huvudvärk under graviditet och tiden efter, vad de beror på och hur vårdpersonalen ska ta hand om kvinnorna på bästa sätt.

Huvudvärk är det första symtom patienter rapporterar när de har drabbats av cerebral venös trombos, CVT. Graviditet är också en erkänd riskfaktor för CVT. Kejsarsnitt, systemisk infektion, kräkningar och blodbrist ökar risken att drabbas, visar översikten.

Migrän och havandeskapsförgiftning

Migrän är vanlig hos kvinnor i barnafödande åldrar men brukar komma både glesare och lindrigare under graviditet. De som ändå får migrän under graviditeten löper en mer än tvåfaldigt ökad risk att drabbas av havandeskapsförgiftning, visar översynen. Kvinnorna bör därför kontakta vården om deras migrän skiljer sig från den de har i vanliga fall.

Idiopatisk intrakraniell hypertension – spontan ansamling av högt tryck inne i skallen – är ett sällsynt tillstånd. Det är dock vanligare hos överviktiga kvinnor i fertil ålder och kan antingen debutera under graviditeten eller förvärras om den redan är manifesterad. Tillståndet kan bli ödesdigert om det inte behandlas urakut.

Graviditet bör inte leda till att en tänkt hjärnröntgen hoppas över, och kvinnorna bör lugnas med att den är riskfri, skriver författarna.

Undvikbara dödsfall

– Det är viktigt att både allmänläkare och obstetriker känner till tecken och symtom på dessa tillstånd och vet när de ska rådgöra med specialister, säger Kirsty Revell, specialist i obstetrik och gynekologi vid Princess Anne Hospital i Southampton och en av författarna bakom artikeln.

Översikten ????Headaches in pregnancy är publicerad i The Obstetrician & Gynaecologist. Tidskriftens chefredaktör påpekar att all medicinsk personal bör vara medveten om symtom, tecken och rätt hantering av de sällsynta och allvarliga orsakerna till huvudvärk som fortsätter att orsaka dödsfall och sjuklighet som hade kunnat undvikas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida