ICN 2013. Trots sprickor växer sjuksköterskornas världsorganisation

ICN 2013. Trots sprickor växer sjuksköterskornas världsorganisation
Cirka 4 000 sjuksköterskor från 120 länder är med på ICN:s kongress i kongresscentrumet vid floden mitt i Melbourne i Australien. Foto: Kicki Engström Höjer

ICN vill vara sjuksköterskors starka röst i världen och ännu ett medlemsland har precis röstats in under mötet i Melbourne. Men interna strider om medlemsavgiften och hur rösterna ska fördelas gör framtiden skakig.

Här i Melbourne i södra Australien myllrar sjuksköterskor från 120 länder från den ena föreläsningen till den andra i kongressanläggningen med glasfasad ut mot Yarrafloden, mitt i stan.

Under en vecka har ICN, den internationella sjuksköterskeorganisationen, en stor kongress här som förhoppningsvis ska ge nya vyer på yrket, insyn i hur jobbet ter sig om det så är i Mali, Mongoliet eller Frankrike som föreläsaren kommer ifrån. Mycket handlar om förhållandena för sjuksköterskor och hur sjuksköterskor kan påverka i hälsofrågor.

Klagar högt

Förväntningarna är stora bland de 4 000 som har tagit sig hit ”down under”. Men programmet är inte lika digert som det brukar och medlemsorganisationerna, nationella yrkes- och fackliga sammanslutningar, gnyr över avgiften, inte minst på grund av att finanskrisen påverkar i stort sett allas kassor. Vissa inte bara gnyr, utan klagar högt.

En av dem är RCN, de brittiska sjuksköterskornas organisation. Avgiften beräknas nämligen på antalet medlemmar i landet och RCN har väldigt många medlemmar. Dessutom betalar rika länder mer än fattiga.

När RCN jämför sin avgift med USA – som har små sjuksköterskeorganisationer men många – och bara en kan enligt stadgarna vara med i ICN och ha en röst, tycker de att deras avgift är oproportionerligt stor.

RCN har gått så långt att de vägrar att betala sin avgift och har stängts av. Nu har de två år på sig att ändra sig, annars slängs de ut.

Två nya medlemsländer

Samtidigt har två nya medlemsländer röstats in på kort tid, Kina och Palestina, och tidigare även Indien, så någon undergångsstämning finns knappast här. Tvärtom, var man än ser sig om bland bänkgrannarna går att avläsa en hunger efter att få sjuksköterskefrågorna synliggjorda. Varje uttalande om sjuksköterskors viktiga roll för människors hälsa får varma applåder.

Den viljan har hittills burit långt. Återstår att se hur det blir framöver. ICN hoppas nu på att RCN ska acceptera att en oberoende medlare tas in. Ekonomiskt har redan ICN bytt om till en mindre kostym, utan RCN:s pengar. Men det skulle ses som ett stort nederlag om en av grundarorganisationerna från 1899 vänder ICN ryggen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida