ICN:s studentforum valde in nordisk medlem i styrelsen

ICN:s studentforum valde in nordisk medlem i styrelsen
Danskan Judit Kyed Jensen, till vänster, invald i styrelsen för ICN:s studentnätverk, Carin Lhotsky från Sverige och Lars Martin Jensvoll från Norge. Foto: Kicki Engström

Danskan Judit Kyed Jensen har valts in i styrelsen för studenternas nätverk i den internationella sjuksköterskeorganisationen. ”Jag blir helt rörd av att se så här många sjuksköterskor samlade”, sa hon efter den första dagen av ICN-kongressen.

Judit Kyed Jensen fick gåshus av att få höra de många afrikanska deltagarnas spontana sång och dans i väntan på invigningen av ICN-kongressen.

5 000 sjuksköterskor har samlats i Durban, Sydafrika för att stötta varandra, diskutera hur gemensamma problem kan lösas och ge varandra idéer.
Studentnätverket har en betydligt blygsammare omfattning.

Sedan starten vid den förra ICN-kongressen, i Japan för två år sedan, har i stort sett bara arbetsformerna hunnit ta form. Om det finns några gemensamma frågor att driva är det ännu för tidigt att säga. Men det viktigaste är att inspirera varandra, menar Carin Lhotsky, Vårdförbundsmedlem som var med om att starta nätverket 2007.

Informellt i Norden

– Dialogen är själva målet, säger hon.

Själv är Carin Lhotsky ordförande för det europeiska studerandenätverket för sjuksköterskestudenter, ENSA, och är med i det nordiska nätverket för sjuksköterskestudenter. Hon tycker att det är bra att en nordisk student kom med i styrelsen.

Det tycker också Lars Martin Jensvoll, vice ordförande för studenterna i det norska sjuksköterskeförbundet och även han med i det nordiska nätverket. Alla är inte lika mycket för platta organisationer.

– Den informella strukturen som vi har i Norden fungerar väldigt bra, säger han.

Informera på skolor

Någon budget finns inte för studenternas nätverk, så man kommer bara att kunna träffas några timmar då moderorganisationen ICN har möten vartannat år.

Tanken är att den mesta kontakten och diskussionen ska kunna ske via Internet. Men problemet är att studenter i många länder inte har samma tillgång som i väst till datorer.

Judit Kyed Jensen, ordförande för den danska sammanslutningen för sjuksköterskestudenter, ser som den första uppgiften för styrelsen att göra nätverket tillgängligt för så många som möjligt. Kanske genom att sätta upp information ute på skolor, funderar hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida