Ja till abort för utländska kvinnor

Från nyår ska utländska kvinnor ha rätt att göra abort i Sverige. Det är innebörden i den lagrådsremiss som regeringen beslutade om i maj. Socialstyrelsen fick samtidigt i uppdrag att kartlägga hur det förebyggande arbetet mot oönska­de graviditeter sköts vid bland annat ungdomsmottagningar. En arbetsgrupp ska också se över hur det arbetet ska kunna bli bättre.

Tonårsaborterna i Sverige steg förra året till 7 532, en ökning med fem procent, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Sammanlagt gjordes 36 045 aborter
i Sverige 2006, det är en ökning med två procent mot året innan. Socialstyrelsen påpekar dock att antalet aborter sedan 1975 har rört sig mellan 30 000 och knappt 38 000 per år.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida