Koleraepidemin i Haiti stabiliseras

Allt färre koleradrabbade behöver nu läggas in på Läkare utan gränsers kolerakliniker i Haiti. Men sjukdomens spridning är fortfarande svår att förutse.

Sedan koleraepidemin bröt ut i Haiti i slutet oktober 2010, har 97 000 patienter vårdats av Läkare utan gränser eller på sjukhus som organisationen stöder. Många som har fått rätt behandling har kunnat lämna sjukhuset efter bara ett par dagar, rapporterar organisationen på sin webbplats.

Nu har antalet nya patienter stabiliserats, men det betyder inte att faran är över.

– Att kolerafallen nu minskar innebär inte att striden är vunnen, varnar Kate Alberti, Läkare utan gränsers epidemiolog i Haiti. Kolera kan få en oförutsägbar spridning, särskilt i ett land som inte har någon tidigare erfarenhet av sjukdomen. De kommande regnen kan spela in, och oroligheter kan också ha en negativ effekt.

Hälsomyndigheterna i Haiti har rapporterat totalt 182 000 sjuka i kolera. Sedan utbrottets början har 3 759 personer dött i sjukdomen.

Läkare utan gränser har ungefär 8 000 medarbetare på plats i Haiti. Av dem är 7 500 lokalanställda.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida