Kompetensen i vården höjs i kristider

Kompetensen i vården höjs i kristider
Det finns tecken på att sjuksköterskornas profession till viss del stärkts av den världsekonomiska krisen. Arkivbild: Colourbox

Runt om i världen har den ekonomiska krisen lett till frysta löner och tuffa besparingar inom sjukvården. Men den har även gett positiva effekter. På Island och Irland får sjuksköterskorna mer kvalificerade arbetsuppgifter som en följd av bristen på läkare.

Den ekonomiska krisen i världen har påverkat sjuksköterskornas arbetsmiljö, arbetsvillkor och löner negativt, konstaterar Vårdförbundet i en omvärldsrapport som getts ut efter ett möte som den internationella sjuksköterskeorganisationen ICN höll i Stockholm i september.

Ljus i mörkret

Men i den mörka beskrivningen av frysta löner i Storbritannien, tuffa arbetsförhållanden i Japan och svårigheter att behålla nyutbildad personal i många länder finns också ljuspunkter.

På Island och Irland har många läkare lämnat landet på grund av det ansträngda ekonomiska läget och alla besparingar. Bristen på läkare har i sin tur lett till en utveckling av sjuksköterskornas profession. De har utbildats för att kunna ta på sig större ansvar och fler arbetsuppgifter som tidigare skötts av läkare.

Nya arbetsuppgifter

– På Irland har exempelvis sjuksköterskor börjat skriva röntgenremisser, berättar Eva Szutkowska, internationell sekreterare på Vårdförbundet.

I flera länder har sjuksköterskor fått mer framträdande roller i och med krisen, framför allt som chefer för vårdhem.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida