Kraftig minskning av malaria i hela världen

Kraftig minskning av malaria i hela världen
I dag sover omkring 55 procent av människorna i södra Afrika under insektsbehandlade myggnät - jämfört med mindre än 2 procent år 2000. Foto: TT

Under 2000-talet har dödsfallen i malaria minskat med 60 procent. Förebyggande insatser som myggnät och ökad tillgång till läkemedel är viktiga orsaker.

I en ny rapport som Världshälsoorganisationen, WHO, presenterar i dag framgår det att allt fler länder är på väg att utrota malaria helt och hållet och att antalet fall har sjunkit drastiskt i hela världen.

I Sydostasien har antalet dödsfall till följd av malaria sjunkit med 85 procent. Och även om de afrikanska länderna fortfarande har flest fall har det skett stora framsteg även här med en minskning av antalet dödsfall med 66 procent. Allra störst är minskningen bland barn.

Snabba tester

Sedan år 2000 har uppemot en miljard insektsbehandlade myggnät distribuerats i Afrika söder om Sahara och numera sover över hälften av människorna där under sådana myggnät, jämfört med bara ett par procent i början av seklet.

Snabba diagnostiska tester har också gjort det möjligt att enkelt skilja mellan malaria och andra febersjukdomar för att snabbt kunna sätta in rätt behandling. Och inte minst har tillgången till läkemedel baserade på den Nobelprisade upptäckten artemisinin gjort att många kunnat botas.

Fruktar resistens

Trots framgångarna återstår många utmaningar påpekar WHO i sin rapport. År 2015 upptäcktes omkring 214 miljoner nya fall av malaria och 438 000 människor har dött i sjukdomen, de allra flesta i Afrika.

Forskarna fruktar också resistens mot de insektsmedel som används i myggnäten och mot de mediciner som används för att bota sjukdomen. Resistens mot artemisinin har upptäckts i ett antal länder.

Svenska fall

För första gången har resistens också upptäckts i några enstaka fall i Sverige, uppger Vetenskapsradion. Personerna har blivit smittade vid resa i Asien eller Afrika, men inte som vanligt kunnat botas när de kommit under vård, utan har fått återfall.

Det beror troligen inte på resistens mot artemisinin utan mot den andra komponenten i läkemedelsbehandlingen, säger Anna Färnert, infektionsläkare på Karolinska universitetssjukhuset och professor i infektions- och tropikmedicin på Karolinska institutet, till Sveriges radio.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida