Krisen drabbar sjuksköterskor i hela Europa

Löner dras ner, sjuksköterskor sägs upp och vården försämras. Det är följden av den ekonomiska kris som drabbat Europa, enligt den europeiska sjuksköterskeorganisationen EFN som har sammanställt en rapport om läget i de europeiska länderna.

  • I Bulgarien har lönerna för sjuksköterskor och barnmorskor legat stilla sedan 2007. De dåliga villkoren har gjort att tusentals sjuksköterskor lämnat landet och sökt jobb på annat håll.
  • I Grekland har regeringen bestämt att bara en sjuksköterska ska ersätta fem som går i pension. Sänkta löner, anställningsstopp och färre anställda har lett till stor arbetslöshet bland de nyutbildade och en tung arbetsbörda för dem som har arbete.
  • På Irland har flera tusen sjuksköterskor och barnmorskor förlorat sina jobb sedan regeringen införde ett anställningsstopp. De som arbetar kvar har fått se sänkta löner och försämrade pensioner. Nu flyttar de unga, nyutbildade till USA, England och Australien.

Det här är bara tre exempel på länder där sjuksköterskeyrket har drabbats av de tuffa ekonomiska besparingar som följt av den ekonomiska krisen i Europa.

EFN, European federation of nurses associations, har sammanställt en rapport som visar att över hela Europa har krisen satt sina spår.

  • Över hälften av EFN:s medlemsländer rapporterar sänkta eller frysta lönenivåer och stigande arbetslöshet bland sjuksköterskor.
  • En tredjedel av länderna är bekymrade över att nedskärningarna leder till sänkt kvalitet i vården och patientsäkerhetsrisker.
  • En femtedel av länderna säger att sjuksköterskor nedgraderas eller ersätts av outbildad personal.

Enligt EFN gör nedskärningarna inom hälso- och sjukvården att patienters liv riskeras dagligen över hela Europa. Organisationen anser att EU inte har uppmärksammat de problem som drabbar vården till följd av krisen och uppmanar EU att agera innan det är för sent.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida