Läkare utan gränser: Miljontals människor riskerar att bli utan läkemedel

Dra tillbaka patentmålet mot den indiska regeringen, uppmanar Läkare utan gränser läkemedelsföretaget Novartis och ber samtidigt allmänheten att skriva under ett upprop.

?Berätta för Novartis att de inte har rätt att stå i vägen för människors rätt till de läkemedel de behöver. Skriv under och uppmana Novartis att dra tillbaka anmälan mot den indiska regeringen?, skriver organisationen i ett internationellt upprop som redan har undertecknats av 300 000 personer.

Fram till år 2005 kunde företag i Indien fritt producera kopior av läkemedel ? generika. Indien är därför storproducent av billiga läkemedelskopior som säljs både inom landet och i utvecklingsländer världen runt.

Men när Världshandelsorganisationen WTO bildades 1994/95 ålades medlemsländerna att senast 2005 införa patent på läkemedel. Så från april 2005 kan läkemedel patenteras i Indien.

Accepterar  inte avslaget

Den indiska regeringen har använt sig av den så kallade Doha-deklarationen från 2001 som understryker WTO:s medlemsländers rätt att bland annat bestämma att ett patent inte får stå i vägen för folkhälsan. Enligt den indiska patentlagstiftningen är det dessutom bara medicinska innovationer som kan patenteras.

Därför fick Novartis avslag av den indiska patentmyndigheten då företaget i januari förra året ansökte om patent på Glivec, ett cancerläkemedel som har visat god effekt på leukemi och som används i till exempel både Sverige och Indien.

Domstolsförhandling om en vecka

Men företaget vill inte acceptera den indiska patentlagens paragraf 3(d) som preciserar att ?nya former av kända patent? inte kan patenteras utan har överklagat till Högsta domstolen. Ett sonderande första sammanträde hölls i september och i slutet av januari skulle domstolen besluta om den tar sig an ärendet men på regeringens begäran bordlades frågan till den 15 februari.

? Det är en viktig principiell fråga. Vinner företaget målet i domstolen är risken stor att allt fler läkemedel patenteras, en lång rad företag har redan lämnat in ansökningars. Det skulle påverka miljontals människor världen över som är beroende av de billiga läkemedel som tillverkas i Indien, säger Läkare utan gränsers svenska ordförande, sjuksköterskan Anneli Eriksson.

Fyra av fem får indiska generika 

Mer än hälften av de läkemedel som används i hiv/aidsbehandlingen i utvecklingsländerna kommer från Indien. De generiska bromsmediciner därifrån som bland annat Läkare utan gränser, Unicef och Globala fonden använder innebär 80-90 procents lägre läkemedelskostnader. Av de 80 000 patienter som får bromsmediciner i Läkare utan gränsers hiv/aids-projekt i 30 länder behandlas fyra av fem med indiska läkemedel.

? Ett domstolsbeslut till Novartis fördel skulle inte påverka priset på alla de bromsmediciner vi använder i dag. Men just när det gäller hiv/aids utvecklas det ständigt resistens mot läkemedlen. Om Glivec som är ett vidareutvecklat läkemedel bedöms som tillräckligt innovativt för att få patent blir det med största sannolikhet samma sak med vidareutvecklade bromsmediciner, befarar Anneli Eriksson.

Läs mer på www.lakareutangranser.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida