Landstingen får arbeta utomlands vid katastrofer

Nu ska landstingen kunna hjälpa svenskar som drabbas av en katastrof när de befinner sig utomlands. Det är resultatet av det uppdrag som Räddningsverket fick efter tsunamin i Sydostasien på annandag jul 2004.

Efter flodvågskatastrofen kritiserades regeringen för att ha haft en otydlig organisation när det gäller att skicka svenska sjukvårdsstyrkor för att hjälpa drabbade svenskar på plats. I flera landsting stod läkare och vårdpersonal beredda att åka iväg och hjälpa till.

– Men något lagstöd för självständiga insatser från enskilda landsting fanns inte då, berättar Åsa Molde på Socialstyrelsens enhet för krisberedskap.

Regeringen uppdrog 2005 åt Räddningsverket att bygga upp en insatsstyrka, och samma år fick Socialstyrelsen i uppdrag att utreda hur hälso- och sjukvården skulle kunna bidra till den styrkan.

Ny lag

Det resulterade i en rapport som nu har lett till en proposition om en ny lag, Katastrofmedicinska insatser utomlands, som är tänkt att träda i kraft den första september. Den kommer att ge landstingen den möjlighet att hjälpa till och ge sjukvård till svenskar utomlands, som inte har funnits tidigare.

Det är bra, tycker Helge Brännström, som är överläkare på Norrlands universitetssjukhus i Umeå och medicinskt ledningsansvarig för Svenska nationella ambulansflyget.

– Vi var beredda att åka ut efter tsunamin och gjorde det också, efter att beslut hade fattats. Med den nya lagen kommer det går snabbare och det är positivt, säger han.

Ledningsansvar för insatserna kommer Socialstyrelsen att ha. Förberedelsearbetet startade direkt 2005.

– Sedan dess har vi arbetat som om lagen redan fanns med att välja ut och utbilda personer som ska kunna åka ut och arbeta om en katastrof inträffar igen, berättar Åsa Molde.

Komplett sjukvårdsorganisation

Den styrka som nu har byggts upp består av 180 personer och innehåller en hel sjukvårdsorganisation, från sjukvårdsledning till sjukvårdsgrupper som ska skaffa sig information om vad som har hänt, bedöma behoven och vårda patienterna. Varje sjukvårdsgrupp består av en läkare och två sjuksköterskor. Det är de största landstingen som får ansvaret för att ha denna beredskap: Stockholm, Västra Götaland, Skåne, Uppsala, Östergötland och Västerbotten.

När en katastrof inträffar kommer beslutsgången att vara att regeringen (utrikesdepartementet) beslutar om insatsen och ger Räddningsverket i uppdrag att sätta igång och kontakta övriga myndigheter och organisationer. Socialstyrelsen leder den katastrofmedicinska delen av insatsen.

Styrkan har byggts upp i samarbete mellan Räddningsverket, Socialstyrelsen, Rikspolisstyrelsen, Röda korset, Rädda barnen och Svenska kyrkan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida