Laval-domen kan även påverka vårdområdet

Domen i det så kallade Laval-målet går mycket längre än jag hade förväntat mig. Det säger TCO:s chefsjurist Ingemar Hamskär.

Han tycker att domen präglas av kontinental praxis där mer av villkoren på arbetsmarknaden fastställs i lag. Den svenska (och danska) modellen bygger ju på att ansvaret för hur villkoren utformas ligger hos parterna på arbetsmarknaden.

Det här innebär att domen kan ställa till med problem på många områden, särskilt när det gäller TCO- och Sacoförbundens avtal. I dem finns det ofta ingen reglering av minimilöner. Också mycket annat som är reglerat i lag på kontinenten finns i den svenska modellen reglerat i kollektivavtal.

– Det svenska systemet, där man bland annat kan bygga på minireglerna i lagen om till exempel semester och arbetstid genom avtal, underkänns av EG-domstolen, säger Ingemar Hamskär.

Marknad som växer

Än så länge berör domen en liten del av svensk arbetsmarknad. Det handlar om utländska företag som har tillfällig verksamhet i Sverige.

– Men ”tillfällig verksamhet” kan ju pågå i många år, såsom större anläggningsarbeten, påpekar Ingemar Hamskär.

EG-domstolens dom bygger på det så kallade utstationeringsdirektivet. Detta har – som det heter – införlivats med svensk lagstiftning. Men i den svenska lagen överlåter man ansvaret för regleringen av villkoren på arbetsmarknadens parter.

Ingemar Hamskär anser att lagstiftningen bör ses över, så att lagen tydligare hänvisar till parternas ansvar och gör det möjligt att likabehandla företag och arbetstagare vid tillfällig tjänstehandel och utstationering av arbetstagare.

Hoppas regeringen står upp för kollektivavtalen

Arbetsmarknadsminister Sten-Otto Littorin har varit vag i sina kommentarer till Laval-domen.

– Jag hoppas det beror på att man inom regeringskansliet inte har hunnit analysera domen ännu, säger Ingemar Hamskär.

I början av nästa år kommer parterna på arbetsmarknaden att träffa regeringen för att diskutera vad som behöver göras åt den svenska lagstiftningen, bland annat mot bakgrund av Laval-affären.

– Det gäller att regeringen står upp för den svenska kollektivavtalsmodellen – som de ju har sagt att de gör, säger Ingemar Hamskär.

Kan påverka vårdområdet

Kan domen påverka vårdområdet? Visst är det så, säger Ingemar Hamskär:

– Man kan tänka sig att bemanningsföretag kommer in på den svenska marknaden och i den mån deras sjuksköterskor har sämre villkor än deras svenska motsvarighet, så påverkar det förstås marknaden.

Även om detta inte har så stor omfattning ännu är utvecklingen när det gäller tjänsteföretagens rörlighet över gränserna stark.

– I grunden är det positivt, det påverkar tillväxten positivt, säger Ingemar Hamskär. Men det får ju inte innebära en lönepress nedåt.

Det är Arbetsdomstolen (AD) som ska fälla det slutliga avgörandet i Laval-målet. AD hade begärt en tolkning av rättsläget av EG-domstolen. Det är detta ställningstagande som nu kommit. När förhandlingen i AD kommer att äga rum är inte fastställt ännu.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida