hiv i europa

Många lever med hiv utan att veta om det

Omkring 122 000 personer i 31 europeiska länder bär på hiv-infektion utan att känna till det, visar en ny rapport från den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC.

29 november 2016

Enligt rapporten är tiden från att en person blir smittad till diagnos ställs uppskattningsvis fyra år. Det här är en viktig orsak till att hiv-epidemin fortsätter att vara ett allvarligt problem i Europa. Människor som inte känner till att de är smittade får inte tillgång till mediciner och kan dessutom fortsätta att sprida smittan vidare.

Enligt ECDC är möjligheten att testa sig fortfarande för dålig i många länder. Enkla och tillgängliga hiv-tester är nödvändigt om Europa ska nå målet att få stopp på hiv-epidemin till 2030.

Situationen i Sverige

Sverige uppmärksammades tidigare i år av FN-organet UNAIDS som det första landet i världen att nå de uppsatta målen för hivarbetet. Det så kallade 90-90-90-målet innebär att minst 90 procent av dem som lever med hiv känner till sin hivstatus, att minst 90 procent av dem får effektiv medicinsk behandling och att minst 90 procent av dessa har omätbara virusnivåer i blodet.

Folkhälsomyndigheten genomför under hösten en informationskampanj för att öka kunskapen om hur det är att leva med hiv för att minska stigma och diskriminering. Kampanjen riktar sig dels till allmänheten och dels till vårdpersonal.

Majoriteten är utlandsfödda

– Situationen är annorlunda idag. Dagens effektiva medicinska behandling mot hivinfektion har medfört en drastiskt minskad sjuklighet och dödlighet hos personer med hivinfektion, säger enhetschef Louise Mannheimer på Folkhälsomyndigheten.

De senaste fem åren har i snitt 455 nya fall rapporterats varje år i Sverige. Av dem är cirka 80 procent utlandsfödda personer varav en stor andel fått hivinfektionen före ankomsten till Sverige.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida