Mångårigt p-pillerbruk kan öka risken för hjärntumörer

Danska forskare har funnit ett samband mellan långvarig användning av hormonella preventivmedel och gliom.

Hormonella preventivmedel innehåller kvinnliga könshormoner. Det finns vissa belägg för att kvinnliga könshormoner kan öka risken för vissa cancertyper. Men det finns också belägg för att preventivmedel kan minska risken i vissa åldersgrupper.

Danska hälsoregistret

Det fick ett forskarteam vid Odense universitetssjukhus och Södra Danmarks universitet att undersöka om hormonella preventivmedel, som p-piller, kan påverka risken att kvinnorna drabbas av gliom. Kunskapen om vad som orsakar gliom och andra tumörer i hjärnan är liten.

Forskarna hämtade data från det danska hälsoregistret för att hitta alla kvinnor mellan 15 och 49 år som nydiagnosticerats med gliom mellan 2000 och 2009. De 317 fall de hittade jämfördes med åtta jämnåriga kvinnor som inte hade gliom. Det visade sig att mer än fem års användning av hormonella preventivmedel var förknippat med en ökad risk.

Tolka försiktigt

– Det är viktigt att se den uppenbart ökade risken i sitt sammanhang. I en population med alla kvinnor i fertil ålder förväntas, enligt det danska cancerregistret, 5 per 100 000 varje år utveckla gliom, säger läkaren David Gaist en av forskarna bakom studien.

Även om teamet funnit ett signifikant samband säger han att en risk/nyttobedömning skulle tala för användning av hormonella preventivmedel för många kvinnor, och att det är viktigt att hjälpa kvinnor att välja den för dem bästa preventivmetoden.

Resultaten måste tolkas med försiktighet, säger David Gaist, något som också diskuteras i studien Long-term use of hormonal contraceptives is associated with an increased risk of brain tumours som publicerats i British journal of clinical pharmacology.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida