Minst 35 svenska sjuksköterskor direkt engagerade i kampen mot ebola

Minst 35 svenska sjuksköterskor direkt engagerade i kampen mot ebola
Läkare utan gränsers team på en ebolaklinik i Kailahun i Sierra Leone. Foto: P.K .Lee /Läkare Utan Gränser.

Totalt har 120 personer från Sverige rekryterats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt olika hjälporganisationer.

22 december 2014

Just nu deltar drygt 300 personer från hela världen i Läkare utan gränsers arbete mot ebola  i Guinea, Liberia och Sierra Leone, som  är de värst drabbade länderna.

Av dessa kommer 16 från Sverige, varav 3 är sjuksköterskor.

Stor vilja att åka

– Viljan att åka ner är stor bland våra fältarbetare. Men vi har bara rekryterat bland dem som tidigare har varit ute på uppdrag med Läkare utan gränser, säger Sonja Leister som är informatör på kontoret i Stockholm.

Av Läkare utan gränsers 25 svenska fältarbetare som har återvänt är 10 sjuksköterskor.

Totalt har organisationen alltså engagerat drygt 40 svenskar, varav 13 är sjuksköterskor.

Röda korset har haft svårt rekrytera

Röda korsets svenska avdelning har hittills bara skickat två frivilligarbetare från Sverige, båda är läkare. Men i januari åker ytterligare åtta svenskar ner. Fyra är sjuksköterskor.

Enligt Röda korset har det varit svårt att engagera legitimerad personal.

– De vi söker ska helst ha varit ute i fält eller haft någon form av utlandserfarenhet. Så det har inte varit jättelätt att hitta dem, säger organisationens hr-konsult Catharina Rydgård.

Norska röda korset har å andra sidan skickat ett 40-tal frivilliga. Av dessa är åtminstone en av sjuksköterskorna från Sverige: Birte Abild som tidigare berättat för Vårdfokus läsare hur det är att arbeta med ebolapatienter.

MSB har flest

Flest svenska sjuksköterskor har dock statliga MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, stått för.

MSB har hittills skickat 70 personer till Liberia och Sierra Leone, varav 50 fortfarande är kvar. Tolv sjuksköterskor är på plats, fem har återvänt.

Till skillnad från Läkare utan gränser kom MSB igång med sin hjälpinsats relativt sent. Först i mitten av oktober åkte de första svenskarna ner. Men efter att Karolinska institutet startade en speciell utbildning för vård av ebolapatienter samtidigt som krav började ställas på landstingen att ge folk tjänstledigt har det inte varit några större problem för myndigheten att få tag på rätt folk.

– Det som hjälpte oss var dels att det blev ett pådrag i medierna, dels att regeringen betalade landstingen för dem som ville hjälpa till, säger Erik Pütsep som är projektledare för MSB:s ebolainsats.

Det som skiljer MSB från frivilligorganisationerna är att de inte ställer några krav på tidigare erfarenhet av att ha arbetat utomlands med liknande uppgifter tidigare.

– För oss är den praktiska erfarenheten och de personliga egenskaperna viktigast, säger Erik Pütse.

Fler än 7 000 döda

Medierapporteringen från de eboladrabbade länderna har minskat, kanske för att smittspridningen inte ökade med den enorma hastighet som förutspåddes i höstas. Men fortfarande är läget mycket svårt.

Enligt Väldshälsoorganisationen WHO:s senaste statistik har uppskattningsvis drygt 19 000 människor smittats i de tre mest drabbade länderna, sedan epidemin startade för cirka ett år sedan.  Nästan 7 400 har dött av sjukdomen.

Smittspridningen i Liberia tycks dock ha avtagit, åtminstone i huvudstaden Monrovia.

I Guinea är läget mer instabilt. Sonja Leister vid Läkare utan gränser berättar att ena dagen kan en ebolaklinik i princip stå helt tom för att två veckor senare ha över hundra patienter.

På senare tid har smittspridningen ökat allra mest i Sierra Leone, men enligt WHO verkar accelerationen av antalet nya fall nu ha minskat.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida