Misstänkt ebolafall i Sverige var inte smittad

Misstänkt ebolafall i Sverige var inte smittad
Mannen som misstänktes vara smittad av ebola vårdades enligt riktlinjer för svåra infektionssjukdomar.

Provsvaren har nu kommit och var negativa, mannen hade inte ebola. 

Mannen kom in i går på en närakut med feber. Han hade vistats i ett av de afrikanska länder som drabbats av ebolautbrott. Trots att risken för smitta var liten hanterades han utifrån Socialstyrelsens rekommendationer och vårdades på infektionskliniken på Karolinska universitetssjukhuset.

Han har varit isolerad under dygnet och undersökts. Under förmiddagen i dag kom provresultaten, som visade att mannen inte är smittad.

– Proverna är analyserade och vi kan konstatera att det inte finns några som helst tecken på att patienten drabbats av ebola, säger Åke Örtqvist, smittskyddsläkare, chef Smittskydd Stockholm.

Alla delar i handlingsplanen för hur man ska hantera infektionssjukdomar har följts.

– Precis så här ska misstänkta allvarliga infektionssjukdomar hanteras. Nu ska sjukhuset fortsätta utreda vad patienten drabbats av. När människor kommer hem med feber från smittade områden beror det oftast på andra sjukdomar som salmonella, malaria eller förkylning, säger han.

Han poängterar att risken för att Sverige ska drabbas av ebolafall är mycket låg. Ebolasmittan är inte luftburen utan kan endast spridas mellan människor genom direkt och indirekt kontakt med blod och andra kroppsvätskor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida