Nationella standarder för utbildningen önskas

Fokusera på att göra de inhemska utbildningarna likartade, snarare än att försöka få fram en världsstandard. Det budskapet förde studenterna fram till generalförsamlingen under biomedicinska analytikernas världskongress i augusti.

Inom IFBLS, International federation of biomedical laboratory science, har det länge diskuterats att man borde försöka få fram ett slags minimistandard för vad som ska ingå i biomedicinska analytikernas utbildningar runt om i världen.

– Inom studentforumet var vi överens om att det är en utopi. Det skiljer alldeles för mycket länderna emellan. I stället borde varje land i förs­ta hand försöka koncentrera sig på att få fram nationella riktlinjer för vad som ska ingå i utbildningen. Inte ens här hemma i Sverige ser kurserna likadana ut på de olika utbildningsorterna, säger Alissha Loebig.

Hon är studerandeombudsman och representerade Vårdförbundet tillsammans med vice ordföranden Ingrid Frisk på IFBLS 28:e världskongress i New Delhi i Indien. Från 32 länder deltog sammanlagt 700 personer, varav ett 20-tal svenskar.

Tanja Mattsson, som till vardags arbetar på Karolinska universitetssjukhusets tuberkulos­laboratorium i Solna, var med för första gången.

– Det var otroligt givande. Framför allt att få träffa studenter från andra länder och inse att biomedicinska analytiker tycks dras med samma typ av problem i hela världen: dåliga löner, låg status och stränga hierarkier på sjukhusen.

Hon tycker att det är synd att inte fler tar chansen att åka på den här typen av internationella sammankomster. Hon berättar att iIFBLShade två stipendier som ingen över huvud taget sökte. Själv sökte hon och fick ett stipendium från IBL, Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap, samtidigt som hon på uppdrag av Vårdförbundet representerade Sveriges studenter.

– Man blir så stolt över sin profession när man är med i sådana här sammanhang, säger hon entusiastiskt.

En sak som Tanja Mattsson hade sett fram emot var studentforumet, som bildades på initiativ av Vårdförbundet i samband med IFBLS kongress i Stockholm för fyra år sedan. Men till forumet kom framför allt lärare och andra vuxna personer som inte studerar. Och den abstracttävling för studenter som forumet brukar arrangera kom aldrig till stånd.

? Erfarenheterna från årets kongress är att vi här hemma i Sverige måste vara mer aktiva och stödja studenterna i värdlandet för att de ska lyckas få till ett givande forum, säger Alissha Loebig.

För att det ska bli möjligt har studenterna föreslagit att en studeranderepresentant ska finnas med i IFBLS styrelse. Förslaget är intressant, anser Lena Morgan, tidigare ordförande i IFBLS och numera så kallad Past president i styrelsen. Det är viktigt att få med de yngre för att få fortsatt engagemang i yrket. Men hon ser praktiska problem med att få kontinuitet i arbetet eftersom studenter bara läser några få år.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida