NML. Framtidayrkesrollen storfråga vid nordisk kongress

Den 9-11 september möts biomedicinska analytiker i Visby för en nordisk kongress med digert program.?

NORDEN. Den stora paneldebatten om bio­medicinska analytikers yrkesroll blir en av höjdpunkterna när nml, Nordisk medisinsk laboratoriegruppe, samlar sig till kongress. Det tror i alla fall Sigward Söderström, utbildningsansvarig på ibl, Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap. Utformningen av kongressen och programmet står ibl och dess vetenskapliga råd för.?

En het fråga just nu är hur framtidens laboratorier ska bemannas. Det finns flera olika utbildningar i dag som kan leda till arbete på kliniska laboratorier. ?

– Vi får inte se oss som konkurrenter utan mer som samarbetspartners, vilket tyvärr inte alltid är fallet i dag, säger Sigward Söderström. ??

Under de tre dagarna hålls ett 50-tal före­läsningar; om allt från partydroger, nya analysmetoder och ledarskapsfrågor till klamydiatester på Internet. Temat i år är Nyckeln till diagnostiken som delats in i tre huvudgrupper: kliniska metoder, kvalitetssäkring och ledarskap & organisation. Men det blir även ett seminarium om etik – ett samarrangemang mellan Vårdförbundet, en av huvudsponsorerna för kongressen, och ibl:s etiska kommitté.?

Även studenterna får sitt. Ett tiotal studenter från Sverige, Norge och Island har anmält sig till ett studentforum som Vårdförbundet arrangerar.??

nml-kongressen i Visby blir den första som även de baltiska staterna deltar i. ?

– Historiskt finns det en stark koppling mellan de baltiska och de nordiska länderna. Det kändes självklart att bjuda in dem när det blev på Gotland, säger Sigward Söderström.

?Även deltagare från usa, Irland, Belgien, Nigeria och Kenya kommer, vilket innebär att tolv nationer finns representerade. Totalt deltar cirka 400 personer på kongressen.?Läs mer: www.ibl-inst.se?anders olsson

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida