Nordiska fackförbund vill göra sjuksköterskeyrket mätbart

För att bli sedd och förstådd behöver det man gör vara mätbart, och det är inte sjuksköterskors arbete i dag. Så resonerade den nordiska fackliga sammanslutningen, SSN, där Vårdförbundet ingår. Resultatet blev ett gemensamt projekt där kvalitetsindikatorer har tagits fram.

Inom en snar framtid hoppas den nordiska sammanslutningen, SSN, få till ett möte med Nordiska ministerrådet för att kunna presentera kvalitetsindikatorerna som de har arbetat fram. För tanken är att de ska vara ett effektivt verktyg för att göra sjuksköterskors arbete synligt och därmed höja statusen på yrket.

Ministerrådet glömde sjuksköterskeperspektivet 

Det berättade representanter för Vårdförbundet, Norsk Sykepleierforbund och Dansk sygepleieråd vid ett seminarium under den internationella sjuksköterskeorganisationen, ICN:s, kongress i Sydafrika som pågår denna vecka.

Idén dök upp när de för några år sedan fick höra att Nordiska ministerrådet hade tagit fram indikatorer på nordisk nivå för vårdpersonal – och sjuksköterskeperspektivet saknades.

Nu finns evidensbaserade kvalitetsindikatorer framtagna på fyra områden: nutrition, smärta, trycksår och fall. Den femte indikatorn som ska tas fram handlar om sjukskötersketäthet.

Vårdförbundets vice ordförande, Lisbeth Löpare Johansson, hoppas mycket på styrkan i kvalitetsindikatorerna.

Danska sjukhus måste ackrediteras 

– Med det här kan vi vara med och påverka utvecklingen av vården, sa hon.

I Danmark kommer sjukhusen nästa år att tvingas ackreditera sig, medan det för primärvården tills vidare kommer att vara frivilligt. Det innebär att de måste kunna redovisa ett antal bestämda mått som tas ifrån redan befintliga databaser, som kvalitetsregister, patientsäkerhetsregister och enkäter om patientnöjdhet.

Det danska förbundet är därför ivrigt att snabbt nå ut med de framtagna kvalitetsindikatorerna för att eventuellt kunna få med dem som ett av måtten för sjukhusen att uppfylla.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida