Nordiska fackförbund vill göra yrket mätbart

För att bli sedd och förstådd behöver det man gör vara mätbart, och det är inte sjuksköterskors arbete i dag. Så resonerade den nordiska fackliga sammanslutningen, ssn, där Vårdförbundet ingår. Resultatet blev ett gemensamt projekt där kvalitetsindikatorer har tagits fram.?

Inom en snar framtid hoppas ssn få presentera kvalitetsindikatorerna för Nordiska ministerrrådet. Tanken är att de ska vara ett effektivt verktyg för att göra sjuksköterskors arbete synligt och därmed höja statusen på yrket.??

Idén dök upp när de nordiska fackförbunden för några år sedan fick höra att Nordiska ministerrådet hade tagit fram indikatorer på nordisk nivå för vårdpersonal – och sjuksköterskeperspektivet saknades. Nu finns evidensbaserade kvalitetsindikatorer framtagna på fyra områden: nutrition, smärta, trycksår och fall. Den femte indikatorn som ska tas fram handlar om sjukskötersketäthet.?

Vårdförbundets vice ordförande, Lisbeth Löpare Johansson, hoppas mycket på styrkan i kvalitetsindikatorerna.?

– Med det här kan vi vara med och påverka utvecklingen av vården, säger hon.?

I Danmark kommer sjukhusen redan nästa år att tvingas ackreditera sig.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida