Norska sjuksköterskefacket: ”Krishanteringen fungerar bra”

Norge är mitt uppe i den värsta kris landet upplevt sedan andra världskriget. Prövningen är stor för landets katastrofhantering. Men allting har hittills fungerat mycket bra, enligt det norska sjuksköterskeförbundet.

Nu när den allra mest akuta fasen är över efter vansinnesdåden i fredags kan Norsk Sykepleierforbund summera krishanteringen och konstatera att den fungerat mycket bra.

– All tillgänglig hälsopersonal har varit i beredskap och stått för en formidabel insats, säger Signy Svendsen, kommunikationschef vid det norska sjuksköterskeförbundet.

Hon berättar att alla tjänstgörande sjuksköterskor i Norge gick in i katastrofberedskap i helgen. Många avbröt också sina semestrar för att ställa upp i nödens stund. Särskilt hårt pressade har sjukhusen i Oslo, Akershus och Buskerud varit.

Nu väntar det tunga arbetet för kommunernas psykologiska kristeam med att ta hand om ungdomarna som kommer hem.

– Sjuksköterskor ska förstås i första hand göra sitt jobb; på sjukhusen, som kommunala sjuksköterskor, i den psykiatriska vården. Men jag vill också gärna tro att många ställer upp frivilligt och gör en insats för organisationer som Röda korset, säger Signy Svendsen.

I fredags klockan 19 öppnade det norska förbundet en telefonlinje dit medlemmar, förtroendevalda och andra kunde ringa för att få stöd.

– Sjukvårdsföretagen har en bra uppföljning av sina anställda i krissituationer, men vi öppnade linjen ändå ifall det skulle visa sig finnas ett extra behov, säger Signy Svendsen.

I dag sker häktningsförhandlingen mot den 32-årige man som misstänks för att i fredags först ha detonerade en bomb i regeringskvarteren och sedan ha skjutit ner ungdomar vid ett läger som de norska socialdemokraternas ungdomsförbund anordnar varje år. Den totala dödssiffran justerades under dagen och uppges nu vara 76. Många skadade och chockade tas om hand i vården.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida