Norska sjuksköterskor beredda på strejk

Det norska sjuksköterskeförbundet, NSF, är mitt uppe i slutfasen av förhandlingarna med de offentliga arbetsgivarna. Medling pågår, men mycket pekar på en strejk från den 27 maj.

Likalön. Det är kravet från förhandlingskartellen Unio, där NSF ingår. Bakgrunden är att högskoleutbildade kvinnor i Norge bara tjänar 80 procent av vad män med motsvarande utbildning tjänar. Dessutom ökar gapet med utbildningsnivån.

Det här reddes ut av den statliga utredningen Likelønskommisjonen, som kom med sitt betänkande för ett par år sedan. Utredningen föreslog att staten skulle öronmärka tre miljarder norska kronor till att jämna ut löneskillnaderna.

Hårda motsättningar

Enligt den senaste regeringsförklaringen är regeringen med på noterna – om parterna kommer överens.

– Men det är hårda motsättningar, säger Signy Svendsen, informationschef på Norsk Sykepleierforbund NSF.

Arbetsgivarsidan – kommunerna och staten – vill att det avtal som LO träffade med industrin tidigare i vår ska utgöra riktmärket. Men Unio vill ha särskilda tillägg som minskar klyftorna mellan kvinnor och män och mellan privat och offentlig sektor. De senaste åren har utvecklingen snarast gått i motsatt riktning.

Gapet ökat

Så också inom den offentliga sektorn. Enligt en gemensamutredning mellan facket och KS, Kommunenes Sentralforbund, har gapet mellan grupper som lärare och sjuksköterskor och andra kommunanställda på senare år ökat med mellan 4 000 och 5 000 kronor i årslön.

Den 4 maj tillsattes medlare. Medlaren har löpande kontakter med parterna, men vad som sägs är hemligt. Vid midnatt mellan onsdag och torsdag går fristen ut. Mycket pekar på att det då blir strejk.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida