Ny handlingsplan för ebola i Sverige

Socialstyrelsen har uppdaterat handläggningen av eventuella fall av ebola i svensk sjukvård.

I en dagsfärsk uppdatering från Socialstyrelsen framgår det hur eventuella fall av ebola ska handläggas. Myndigheten bedömer dock risken för ett utbrott i Sverige som mycket liten.

Smittar vid symtom

Infekterade patienter för smittan vidare först när de börjar få symtom av sjukdomen, det vill säga de är inte smittsamma under inkubationstiden som vanligen är 4-10 dagar men kan vara upp till 21 dagar.

Det är mycket låg risk att bli smittad av en febril ebolasjuk person utan andra symtom – om man till exempel vistas i samma väntrum eller utför mätning av temperatur eller blodtryck. Men vid sådan exponering bör vederbörande kontrollera temperaturen två gånger dagligen under 21 dagar och genast söka vård om temperaturen stiger över 38 grader.

Undvik kroppsvätskor

Hög risk för smitta föreligger däremot vid kontakt med infekterade kroppsvätskor, som blod, kräkning, avföring, urin och sädesvätska från levande eller död människa. I intorkat tillstånd överlever ebolavirus i flera dagar.

Utan adekvat skyddsutrustning är risken att smittas stor vid kontakt ansikte mot ansikte med en smittad person som hostar, kräks, har näsblod eller diarré. Vid sådan exponering ska smittskyddsläkare kontaktas. Särskild skyddutrustning för sjukvårdspersonal specificeras i handlingsplanen.

Kontakta smittskyddsläkare

Smittskyddsläkare ska kontaktas omgående om en patient har feber inom tre veckor efter hemkomst från ett riskområde, eller om ebolasymtom uppkommer hos passagerare på flygplan. Anmälan ska ske till Folkhälsomyndigheten.

Transport från annan vårdinrättning sker i ambulans, och inom sjukhuset om möjligt utomhus.

Vid icke livshotande tillstånd ska sjukvården avvakta med undersökning och provtagning tills en infektionsläkare har bedömt patientens tillstånd. Virusdiagnostik för ebola utförs endast på P4-laboratoriet vid Folkhälsomyndigheten, som har dygnet-runt-beredskap och ger instruktion kring vilken typ av provtagningsmaterial som är lämplig för laboratorieanalys.

Fakta

  • Symtomen debuterar hastigt med feber, muskelvärk, svaghet, huvudvärk, kräkningar, diarré och halsont. I inledningsskedet kan ebola likna många infektionssjukdomar, bland annat malaria. Omkring den femte sjukdomsdagen ses ofta röda utslag. Blödningar från mag-tarmkanalen, hud och slemhinnor förekommer. Dödsfall inträffar vanligtvis dag 7-16. Behandlingen består bland annat av isolering, vätska, blod- och trombocytransfusioner.

Källa: Socialstyrelsen

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida