Ny tjänstepensionsplan för Röda korsets anställda

Ny tjänstepensionsplan för Röda korsets anställda
Vårdförbundets medlemmar på Röda korsets sjukhus i Stockholm omfattas nu av ITP-planen.

Från den första juli omfattas anställda på Röda korsets sjukhus och högskola av ITP-planen.

Den viktigaste förändringen är att den nya pensionsplanen ger dem som är födda före 1979 med inkomster under 34 000 kronor i månaden i årets lön och med 30 intjänandeår en tjänstepension på tio procent av den pensionsgrundande inkomsten. Dessutom avsätts två procent till ITPK som inte ger någon garanterad pensionsnivå.

För dem som är födda efter 1978 med lön under 34 000 kronor i månaden finns det ingen garanti för hur stor tjänstepensionen blir. För dem betalar arbetsgivaren in 4,5 procent per månad och tjänstepensionens storlek beror på hur arbetstagaren själv har valt att placera sparandet.

För inkomster över 34 000 kronor betalar arbetsgivaren in 30 procent av den pensionsgrundande inkomsten till tjänstepensionen.

I det pensionsavtal som hittills tillämpats finns det ingen garanti för storleken på tjänstepensionen för den här gruppen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida