Nya brittiska riktlinjer: Säkrare föda på barnmorskeledda enheter än sjukhus

Nya brittiska riktlinjer: Säkrare föda på barnmorskeledda enheter än sjukhus
Storbritanniens uppdaterade nationella riktlinjer för förlossningsvården rekommenderar barnmorskeledda enheter före förlossning på sjukhus. Arkivbild: Colourbox

Och för kvinnor som redan fött ett barn kan hemförlossningar vara lika säkert, enligt Storbritanniens hälsomyndighet.

NICE, National Institute for Health and Care Excellence, ett institut under Storbritanniens hälsodepartement, publicerar i dag reviderade riktlinjer för förlossningsvården i landet.

Nya arbetsmöjligheter

Enligt de nya riktlinjerna är det säkrare för kvinnor med lågriskgraviditeter att föda på barnmorskeledda enheter än på sjukhus och för kvinnor som har fött barn tidigare är en hemförlossning lika säker.

Myndigheten påpekar att blivande mödrar bör informeras om detta och uppmuntras att överväga olika möjligheter innan de bestämmer sig definitivt för var de vill föda.

En möjlighet för barnmorskorna

Barnmorskan Tracey Cooper på Lancashire Teaching Hospital Trust som har ingått i arbetsgruppen bakom de uppdaterade riktlinjerna ser även en utvecklingspotential för barnmorskorna.

– Genom att erbjuda en mängd olika födelsemiljöer kommer inte bara kvinnorna att få fler möjligheter och större förutsättningar att bli nöjda med sin förlossning, barnmorskorna garanteras också fler valmöjligheter när det gäller hur de vill arbeta, kommenterar hon enligt Nursing Times.net.

Missat senaste evidens

Större möjligheter att arbeta på barnmorskeledda enheter skulle, enligt henne, också ge barnmorskorna mer arbetsglädje.

Storbritanniens barnmorskeorganisation, Royal College of Midwifery, välkomnar riktlinjerna men säger samtidigt att de inte tagit full hänsyn till den senaste forskningen.

Ny och viktig evidens om fördelarna med teamarbete och kontinuitet i vården finns inte med, konstaterade RCM:s vd Cathy Warwick som hoppas att vårdgivarna nu ska fokusera mer på en kvinna – en barnmorska under förlossningens aktiva skede. Precis så som det svenska barnmorskeupproret vill att alla kvinnor ska få ha det.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida