Ökad medvetenhet om risker vid näthandel sjönk snabbt

Kampanjen mot att köpa läkemedel på nätet var framgångsrik. Medvetenheten om riskerna ökade rejält. Men nu har den sjunkit igen.

Att köpa läkemedel på nätet är farligt. Ofta innehåller de preparat man får annat än vad som utlovats, eller substanser som är receptbelagda eller inte ens ordentligt utprövade. Enligt en undersökning av Världshälsoorganisationen, WHO, är hälften av det som säljs på nätet av företag utan fast adress förfalskningar – och bara var tjugonde läkemedelssajt är registrerad som en legitim läkemedelssajt hos någon läkemedelsmyndighet.

Trots det har enligt en nyligen gjord undersökning av Läkemedelsverket var femte svensk köpt läkemedel på nätet.

Åren 2008-2009 genomförde Läkemedelsverket i samarbete med polisen, tullen och representanter för läkemedelsindustrin informationskampanjen Crime Medicine. Syftet var att öka kunskapen om de risker som är förknippade med att köpa läkemedel på nätet.

Efter kampanjen var varannan svensk medveten om riskerna med näthandel. Men medvetenheten har nu sjunkit till 35 procent – visserligen högre än innan kampanjen inleddes, men Läkemedelsverket är ändå bekymrat.

– Det är mycket oroande att riskmedvetandet sjuknker, säger läkaren Bo Bergman vid Läkemedelsverket i ett pressmeddelande. Siffrorna visar att en punktinsats inte är tillräcklig. Det kan på sikt betyda en fara för folkhälsan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida