Öppnar för fler medlemmar

ICN ska nu utreda om varje land kan ha flera organisationer som röstande medlemmar. Hittills har bara en röst accepterats per land. Det kräver att organisationerna i landet kan samarbeta.

Från Sverige samarbetar Svensk sjuksköterskeförening, ssf, och Vårdförbundet. Båda kan därmed vara medlemmar, men har alltså bara en röst. När en ny organisation ansöker om att få vara med i icn kan det annars betyda att den som redan är medlem stängs ute.

Att flera organisationer från samma land kan vara med har betydelse eftersom många har ett sjunkande antal medlemmar och icn därmed företräder en krympande skara.

Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund sitter i kommittén som arbetar med icn:s medlemskapsfrågor. Hon tror att det skulle kunna ge ett större engagemang om fler organisationer kan vara med fullt ut.

Nya länder tillkommer också – Geor­gien, Serbien och Ryssland har fått medlemskap. Andra står på kö för att vara med – Eritrea är klart för omröstning och Östtimor, Iran och Oman väntar på sin tur. Även Bulgarien och Papua Nya Guinea har visat intresse för medlemskap.

– Att fler länder är intresserade av att vara med i icn är en framgångsfaktor för organisationen, säger Anna-Karin Eklund.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida